Противопоставяме се на статуквото


Променяме стандарта ни на живот

По-добри преживявания, всеки ден, за всеки

Ние сме част от Мениджмънт Файненшъл Груп (MFG)

Мениджмънт Файненшъл Груп (MFG) е холдингово дружество, което обхваща в структурата си водещи компании, специализирани в областта на небанковите финансови услуги в Централна и Източна Европа. MFG управлява богато портфолио от успешни бизнес модели в областта на потребителското кредитиране, заеми за микро и малки предприятия, кредитни карти, финансови услуги изградени на блокчейн технологии, включително депозити, плащания и инвестиции.

Ръководейки се от своите мисия и визия за разрастване, MFG има амбициите да се утвърди като един от най-бързо развиващите се доставчици на финансово-технологични продукти и услуги в полза на хората.

0

Служители

0

Офиси

0

Страни

Ние осигуряваме възможност за финансова свобода чрез технологии.

Растем, за да осигурим по-добър достъп до кредити в световен мащаб. Думата, която най-добре ни описва е достъпност.

Emil Boyadzhiev
Емил Бояджиев
Изпълнителен директор

Изи Пеймънт Сървисиз ООД е дружество за Електронни пари, лицензирано от БНБ с решение номер 259 от 25.10.2018г., предоставящо услуги във всички страни от Европейската Икономическа Зона (ЕИЗ) по силата на Европейска паспортизация на лиценза. Член на Mastercard и Национална Картова Схема, адрес: България, гр. София -1324, бул. Джавахарлал Неру № 28, ет. 2. 

© 2021 Изи Пеймънт Сървисиз ООД. Всички права запазени.

Scroll to Top