Правна информация

Нуждаете се от допълнителна информация?

Правила за ползване

Този уеб сайт е собственост на Изи Пеймънт Сървисиз ООД и е създаден с общоинформационна цел.

Достъпът до този сайт е напълно безплатен.

Достъпвайки този сайт и съдържащите се в него материали и информация, Вие приемате, че сте прочели, разбрали, и сте се съгласили с Условията за ползване. В противен случай е необходимо незабавно да преустановите сесията.

Като потребител на този уеб сайт Вие се съгласявате да спазвате всички приложими закони по отношение на достъпа и използването на този сайт. Използвайки този уеб сайт, Вие ни давате съгласието си да ползваме предоставените от Вас информация и лични данни в съответствие с нашата Декларация за конфиденциалност и Оповестяване на Бисквитки.

Авторско право

Поместените в този сайт информационни материали, фотографски и други изображения, както и графичното му оформление са предмет на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права /ЗАПСП/. Същите могат да бъдат използвани свободно само в случаите и за целите, предвидени в закона, при условие, че не затрудняват нормалното функциониране на сайта и не увреждат законните интереси на Изи Пеймънт Сървисиз ООД.

Информационните материали, снимките и логото на Изи Пеймънт Сървисиз ООД, които се публикуват в този уеб сайт, са търговски марки или регистрирани търговски марки. Освен в случаите, изрично предвидени в тези Условия за ползване, Вие нямате право да използвате на горепосочените търговски марки, нито поотделно, нито в комбинация с други думи или елементи на дизайна.

За да поискате писмено съгласие за използване на търговските марки на Изи Пеймънт Сървисиз ООД използвайте формата за Контакт с нас, поместена в този уеб сайт.

Ограничения на отговорността и свързани Интернет страници

Този уеб сайт цели да осигури облекчен достъп на клиентите на Изи Пеймънт Сървисиз ООД до информация, свързана с предлаганите услуги и условията за тяхното ползване. Нашата цел е да осигурим пълнота и актуалност на поместените данни. Въпреки това, при използването на сайта, следва да имате предвид, че е възможно предоставената информация: да не бъде изчерпателна и точна; не представлява правен, инвестиционен и прочее съвет или препоръка. В случай, че се нуждаете от такъв, следва да потърсите мнението на компетентен специалист в съответната област; съдържа препращания към други сайтове, които Изи Пеймънт Сървисиз ООД не контролира по никакъв начин и съответно не носи отговорност за верността на поместените в тях данни.

Дружеството не носи отговорност за настъпили вреди или пропуснати ползи от неточна информация, поместена в сайта или в някой от сайтовете, към които той препраща или неправилното възприемане на поместената информация като препоръка за извършване на инвестиция, правен съвет и прочее.

Изи Пеймънт Сървисиз ООД се стреми да ограничи в максимална степен неудобствата при използването на сайта. Въпреки това не можем да гарантираме и не носим отговорност, в случай, че достъпът до информацията и нейното използване са затруднени от несъвместимост на компютърните програми, от технически грешки и други.

Изи Пеймънт Сървисиз ООД си запазва правото да прекрати всяка връзка или свързана програма по всяко време. Изи Пеймънт Сървисиз ООД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до този сайт.

Изи Пеймънт Сървисиз ООД е дружество за Електронни пари, лицензирано от БНБ с решение номер 259 от 25.10.2018г., предоставящо услуги във всички страни от Европейската Икономическа Зона (ЕИЗ) по силата на Европейска паспортизация на лиценза. Член на Mastercard и Национална Картова Схема, адрес: България, гр. София -1324, бул. Джавахарлал Неру № 28, ет. 2. 

© 2021 Изи Пеймънт Сървисиз ООД. Всички права запазени.

Scroll to Top