Правна информация

Нуждаете се от допълнителна информация?

Изи Пеймънт Сървисиз ООД е дружество за Електронни пари, лицензирано от БНБ с решение номер 259 от 25.10.2018г., предоставящо услуги във всички страни от Европейската Икономическа Зона (ЕИЗ) по силата на Европейска паспортизация на лиценза. Член на Mastercard и Национална Картова Схема, адрес: гр. София -1324, бул. „Джавахарлал Неру“ № 28, ет. 2 гр. София -1324, България

© 2019 Изи Пейменънт Сървисиз ООД. Всички права запазени.

Scroll to Top