Директива PSD 2

Отвореното банкиране или т.нар. „Open Banking“ е резултат от Директива (ЕС) 2366/2015 (PSD2). Отвореното банкиране предоставя възможност на индивидуални и корпоративни клиенти за надеждно споделяне на техни данни с трети страни доставчици на услуги по предоставяне на информация за сметка (“AISP“). На доставчиците на платежни услуги, които са подали заявление до своите компетентни органи за лиценз за AISP се предоставя възможност за предварително интегриране и изпитване на приложно-програмни интерфейси (“API”). Данните се споделят посредством специално разработени API.

API документация за AISP

Изи Пеймънт Сървисиз ООД, като част от задълженията си съгласно PSD 2, предоставя:

  • Тестова среда, налична за AISP и доставчиците на платежни услуги, които са подали заявление до своите компетентни органи за лиценз за AISP, предоставяща възможност за достъп до API. Тестовата среда е достъпна на следния интернет адрес: https://cards-admin-cardholders-api-test.azurewebsites.net/swagger/index.html?urls.primaryName=v2.0 
  • Реалната среда, налична за AISP и доставчиците на платежни услуги, които са подали заявление до своите компетентни органи за лиценз за AISP, предоставяща възможност за достъп до API. Реалната среда е достъпна на следния интернет адрес: https://cards-admin-cardholders-api-prod.azurewebsites.net/swagger/index.html?urls.primaryName=v2.0

Изи Пеймънт Сървисиз ООД ще публикува на 3(три)-месечна база статистическата информация за сравнение на достъпността на предоставените интерфейсите.

За връзка с нашия технически екип: itsupport@easyps.bg.